Orca
QMAX
YUBZ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

經典的線條,摩登的色彩,簡單卻帶給人夢
幻的心境。PLAYSAM來自北歐這遙遠的國度
,獻給世界它動人美好的設計意念。

作為斯堪地納維亞許多設計公司中的領先者
之一,PLAYSAM設計了有創造性,獨一無二
的,並可以永久保存的木頭玩具。從迷你
版的Saab Keychain Car及Streamliner系列
,再到讓小朋友們樂瘋了的可騎乘搖擺兔—
把最好的瑞典設計作,為孩子的生日禮物,
或者商務禮品,多麼美好!

前往線上購物


 
     
 
     

 

 

 

 

 
Copyright © 2005-2018. Attraction International Limited. All rights reserved.